Flip book element

Màn Hình Goldtech G4

8.500.000 

 • Tặng Sim 4G 1.5GB Ngày/1 Tháng
 • Tặng phần mềm Vietmap Live 3 năm
 • Tặng phần mềm Vietmap S2 3 năm
 • Tặng phần mềm Vietmap Connect
 • Tặng mặt dưỡng theo xe (chưa bao gồm xe có Canbus)
 • Tặng phần mềm điều khiển bằng giọng nói
 • Bảo hành 2 năm (1 đổi 1 trong 1 năm)
 • Hỗ trợ lắp đặt tận nơi
Danh mục:
Đọc tiếp

Màn Hình Goldtech G4S

12.500.000 

 • Tặng Sim 4G 1.5GB Ngày/1 Tháng
 • Tặng phần mềm Vietmap Live 3 năm
 • Tặng phần mềm Vietmap S2 3 năm
 • Tặng phần mềm Vietmap Connect
 • Tặng mặt dưỡng theo xe (chưa bao gồm xe có Canbus)
 • Tặng phần mềm điều khiển bằng giọng nói
 • Bảo hành 2 năm (1 đổi 1 trong 1 năm)
 • Hỗ trợ lắp đặt tận nơi
Danh mục:
Đọc tiếp

Màn Hình Goldtech 2k

9.900.000 

 • Tặng camera hành trình
 • Tặng thẻ nhớ 32GB
 • Tặng phần mềm Vietmap S2
 • Tặng phần mềm điều khiển bằng giọng nói
 • Tặng sim 4G
 • Tặng mặt dưỡng theo xe (chưa bao gồm xe có Canbus)
 • Hỗ trợ lắp đặt tận nơi
 • Bảo hành 2 năm (1 đổi 1 trong 1 năm)
Danh mục:
Đọc tiếp

Màn Hình Goldtech 12.3

13.500.000 

 • Tặng camera hành trình Goldtech hoặc áp suất lốp Goldtech
 • Tặng Sim 4G 1.5GB Ngày/3 Tháng
 • Tặng phần mềm Vietmap Live 3 năm
 • Tặng phần mềm điều khiển bằng giọng nói
 • Bảo hành 2 năm (1 đổi 1 trong 1 năm)
 • Hỗ trợ lắp đặt tận nơi
Danh mục:
Đọc tiếp

Màn Hình Goldtech 2K 360

14.500.000 

 • Tặng camera hành trình
 • Tặng thẻ nhớ 32GB
 • Tặng phần mềm Vietmap S2
 • Tặng phần mềm điều khiển bằng giọng nói
 • Tặng sim 4G
 • Tặng mặt dưỡng theo xe (chưa bao gồm xe có Canbus)
 • Hỗ trợ lắp đặt tận nơi
 • Bảo hành 2 năm (1 đổi 1 trong 1 năm)
Danh mục:
Đọc tiếp

Màn Hình Goldtech 12.3 Camera 360

17.500.000 

 

 • Tặng Sim 4G 1.5GB Ngày/3 Tháng
 • Tặng phần mềm Vietmap Live 3 năm
 • Tặng phần mềm điều khiển bằng giọng nói
 • Bảo hành 2 năm (1 đổi 1 trong 1 năm)
 • Hỗ trợ lắp đặt tận nơi
Danh mục:
Đọc tiếp

Màn Hình Goldtech G1

 • Tặng camera hành trình
 • Tặng thẻ nhớ 32GB
 • Tặng phần mềm Vietmap S2
 • Tặng phần mềm điều khiển bằng giọng nói
 • Tặng sim 4G
 • Tặng mặt dưỡng theo xe (chưa bao gồm xe có Canbus)
 • Hỗ trợ lắp đặt tận nơi
 • Bảo hành 2 năm (1 đổi 1 trong 1 năm)
Mã: N/A Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.